Posts Tagged ‘triển lãm’

Phiên Dịch Hội Chợ – Triển Lãm

Dec 30 2014

Hội chợ – triển lãm hiện nay được các tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn là một kênh giao thương để giới thiệu và trưng bày sản phẩm dịch vụ của mình hoặc tìm kiếm các đối tác tiềm năng. Vì thế, tại các buổi hội chợ – triển lãm thường tập trung nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến từ nhiều vùng miền, quốc gia trên thế giới. Do đó, nhu cầu phiên dịch tại các buổi hội chợ – triển lãm hiện nay được các doanh nghiệp hết sức chú trọng.

Read more ...