Dự án hoàn thành

image

Phiên dịch Hội thảo Quốc tế

Cung cấp Phiên dịch Cabin cho Hội thảo “Chính sách sau khủng hoảng và phát triển thị trường vốn”.

image

Phiên dịch Triển Lãm-Hội thảo

Phiên dịch Số 1 cung cấp hơn 10 Phiên dịch triển lãm “Electric and Power Vietnam 2014” cho khách thăm quan.

image

Phiên dịch Hội thảo Tài chính

Phiên dịch Số 1 cung cấp PHiên dịch Cabin và tháp tùng cấp cao cho Hội thảo tài chính “Vietnam International Conference in Finance– VICIF 2014”

Leave a Reply