Sự Khác Nhau Về Biên Phiên Dịch Tiếng Ả rập

Hai phân ngành chính trong những ngành nghề sử dụng trực tiếp ngôn ngữ là biên và phiên dịch. Giữa hai loại hình này có những điểm khác nhau nhất định, tùy theo từng loại hình ngôn ngữ. Tiếng Ả Rập là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, với một cộng đồng hơn 200 triệu người sử dụng nó như tiếng mẹ đẻ.

Với mỗi một ngôn ngữ đều có quy luật ngữ pháp, chính tả, tiếng lóng và các cụm từ của riêng mình, và hơn thế nữa, một vài đặc điểm vượt lên trên những khác biệt thông thường giúp ta có thể phân biệt nó một cách dễ dàng với những ngôn ngữ khác. Chính những đặc điểm này tạo ra nhiều sự khác nhau đáng lưu ý khi biên dịch và phiên dịch tiếng Ả Rập.

Phiên Dịch Tiếng Ả rập, Sự Khác Nhau Giữa Biên Phiên Dịch Tiếng Ả Rập

Sự khác nhau giữa biên phiên dịch Tiếng Ả rập

1. Về cơ bản, biên dịch là việc chuyển ngữ mà sản phẩm là văn bản viết, còn phiên dịch là văn bản nói. Nhưng tiếng Ả Rập bao gồm hai loại hình nhỏ hơn: tiếng Ả Rập để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, và tiếng Ả Rập hiện đại. Cả hai loại hình này đều có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập cổ – ngôn ngữ của Kinh Qur’an. Bởi vậy, khi biên dịch tiếng Ả Rập, thông thường là những văn bản chính thức, ta sẽ tiếp xúc với tiếng Ả Rập hiện đại. Còn khi phiên dịch tiếng Ả Rập, tùy theo từng trường hợp và loại hình phiên dịch nào (Cabin, Tháp Tùng…) ta có thể tiếp xúc với cả hai loại hình tiếng Ả Rập nói trên.

Phiên Dịch Tiếng Ả rập, Sự Khác Nhau Giữa Biên Phiên Dịch Tiếng Ả rập

Sự khác nhau giữa biên phiên dịch Tiếng Ả rập

2. Biên dịch viên và phiên dịch viên cần có những kỹ năng khác nhau, dựa trên sự khác nhau giữa tính chất công việc biên dịch và phiên dịch. Do phải chuyển ngữ thành văn bản nói nên phiên dịch viên cần có trí nhớ tạm thời tốt, khả năng tốc ký… còn biên dịch viên lại cần khả năng phân tích văn bản tốt, đặc biệt là khi tiếng Ả Rập có hệ thống nguyên âm, phụ âm khá phức tạp. Một đặc trưng của tiếng Ả Rập là người bản địa khi nói thường bỏ qua các nguyên âm ngắn. Nguyên âm ngắn thường chỉ được chú trọng trong những sách dạy phát âm – với trẻ em người Ả Rập hoặc người nước ngoài bắt đầu học tiếng Ả Rập. Bởi vậy, thường khó để đọc tiếng Ả Rập trừ khi có kiến thức nền vững chắc. Bởi vậy, ta có thể nói, về khía cạnh này, phiên dịch tiếng Ả Rập sẽ là một công việc vất vả hơn.

Phiên dịch Số 1

Leave a Reply