Phiên Dịch Hội Thảo Luật Pháp

Loại hình phiên dịch: Phiên dịch Hội thảo
Lĩnh vực: Luật pháp – Hành chính
Địa điểm: Phiên dịch khu vực TP. Hồ Chí Minh
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của Phiên dịch Số 1

Hội thảo quốc tế: “Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tra tấn và thực hiện nghĩa vụ quốc gia – kinh nghiệm cho Việt Nam”

Hội thảo được tổ chức bởi Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam với nội dung chính xoay quanh vấn đề tổng quan về “vấn đề cấm tra tấn trong luật nhân quyền quốc tế, và hoàn thiện khung pháp luật về phòng, chống tra tấn ở Việt Nam”; Nghiên cứu nghĩa vụ của quốc gia trong việc nội luật hóa quy định của Công ước trong lĩnh vực hình sự. Đồng thời đưa ra thảo luận về “Nghĩa vụ của quốc gia trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự và phòng ngừa hành vi tra tấn”.

Hội thảo quốc tế: Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tra tấn và thực hiện nghĩa vụ quốc gia – kinh nghiệm cho Việt Nam

Buổi hội thảo có sự tham gia đầy đủ của khách mời là các chuyên gia cố vấn đề từ các viện, trường Đại học danh tiếng thế giới như Đại học Touro, Hoa Kỳ; Viện Nhân quyền Đan Mạch; Đại học Lucerne, Thụy Sỹ… Bên cạnh đó là các giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ đầu ngành Luật pháp, nhân quyền trong nước và hiệu trưởng, trưởng khoa và nhiều lãnh đạo ban ngành cùng nhiều giảng viên trong khoa Luật Hình sự.

Nội dung trao đổi và tất cả các ý kiến đóng góp trong cuộc hội thảo đều đã được Ban Tổ chức tập hợp và gửi tới các cơ quan chức năng và cũng được Hiệu trường nhà trường giao cho khoa Luật hình sự tiếp tục kiến cứu để có nhiều ý kiến mang tính lý luận đồng thời cũng góp phần hoàn thiện Bộ luật Hình sự Việt Nam và luật đó đi vào cuộc sống, không chỉ nhằm chống tội phạm mà chủ yếu có tác dụng ngăn ngừa tội phạm. Các chuyên gia nước ngoài và Việt Nam cũng thống nhất mỗi quốc gia đều có những điểm riêng biệt vì thế phải vận dụng Công ước một cách phù hợp.

Phiên dịch Số 1 đã vinh dự có cơ hội hợp tác với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ giải pháp phiên dịch chuyên ngành luật pháp – hành chính. Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp và nhận được rất nhiều ý kiến đánh giá cao từ phía các chuyên gia, khách mời tham dự.

Leave a Reply