Phiên Dịch Hội Thảo Tài Chính

Hội thảo Quốc tế “Vietnam International Conference in Finance” – VICIF 2014

Loại hình phiên dịch: Phiên dịch Hội thảo
Lĩnh vực: Kinh tế – Tài chính
Địa điểm: Phiên dịch khu vực Hà Nội
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của Phiên dịch Số 1

Hội thảo Quốc tế về Tài chính tại Việt Nam (VICIF 2014) được phối hợp tổ chức giữa Trường Đại học Ngoại thương, khoa Quản trị Kinh doanh với Hiệp hội Tài chính Quốc tế Việt Nam (VFAI) tại Hà Nội trong 05 – 06/06/ 2014. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nhằm thúc đẩy nghiên cứ và trao đổi các vấn đề tài chính nổi bật trên toàn cầu cũng như tại thị trường Châu Á và Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, Hội thảo còn tổ chức một buổi Workshop về “Advanced Practice for Banking Regulations & Risk Management” do Giáo sư Dominique Guégan (University Paris 1 Panthéon – Sorbonne, New York University, IPAG – Paris Business School) trình bày với các nội dung chuyên sâu dành riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính.

Phiên Dịch Hội Thảo Tài Chính

Hội thảo thu hút sự tham dự của các nhà khoa học, các chuyên gia, học giả, nghiên cứu sinh và các nhà nghiên cứu trong và quốc tế, các nhà quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng..cùng đông đảo các cán bộ giảng viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Buổi hội thảo VICIF 2014 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội tuyệt vời cho các học giả, nghiên cứu sinh, các kết quả nghiên cứu mới, và thảo luận về các thách thức trong lĩnh vực tài chính.

Phiên dịch Số 1 đã vinh dự hợp tác với Trường Đại học Ngoại thương, cung cấp giải pháp phiên dịch chuyên ngành Tài chính – Kinh tế Tiếng Anh, Pháp sang Tiếng Việt và ngược lại. Quá trình triển khai phiên dịch diễn ra với sự phối hợp ăn ý giữa đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp với các diễn giả của buổi hội thảo, Phiên dịch Số 1 đã nhận được sự đánh giá cao của hội đồng thành viên tham dự hội thảo.

Leave a Reply