Phiên Dịch Hội Thảo Tài Chính Ngân Hàng

Hội thảo Quốc tế: “Chính sách sau khủng hoảng và phát triển thị trường vốn”

Loại hình phiên dịch: Phiên dịch Hội thảo
Lĩnh vực: Kinh tế – tài chính
Địa điểm: Phiên dịch khu vực Hà Nội
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của Phiên dịch Số 1

Hội thảo Quốc tế: “Chính sách sau khủng hoảng và phát triển thị trường vốn” được phối giữa Viện Chiến lược & Chính sách Tài chính cùng với Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27/09/2010. Nội dung chính của buổi Hội thảo bàn về các vấn đề nền kinh tế đã phục song Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động phát triển thị trường vốn, cùng các nhân định của các chuyên gia nước ngoài về thị trường vốn tại Việt Nam và kế hoạch phát triển trong tương lai.

Phiên Dịch Hội Thảo Tài Chính Ngân Hàng

Tham dự Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế khu vực Châu Á của Ngân hàng ANZ cùng với ban lãnh đạo cùng nhiều chuyên gia của Viện Chiến lực và Chính sách tài chính. Xuyên suốt buổi hội thảo, các thành viên tham dự đều đưa ra các bài phát biểu về nhận định tình hình tăng trưởng kinh tế nói chung của Việt Nam so với Châu Á, tình hình xuất nhập khẩu, lạm phát nói riêng…đồng thời cũng nêu bật rõ các cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách phát triển thị trường vốn.

Phiên dịch Số 1 hân hạnh đồng hành cùng Hội thảo trong việc cung cấp giải pháp phiên dịch chuyên ngành Kinh tế – Tài chính, đảm bảo chất lượng truyền tải thông tin chính xác của buổi hội thảo. Chúng tôi đã hỗ trợ các thành viên tham dự hội thảo hiểu rõ nội dung cũng như việc đề cập tới các chính sách đối với nền kinh tế Việt Nam sau khủng hoảng cùng với việc phát triển thị trường vốn. Hội thảo kết thúc tốt đẹp, Phiên dịch Số 1 nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đánh giá cao từ hội đồng thành viên của Hội thảo.

Leave a Reply