Phiên Dịch Hội Thảo Khoa Học Công Nghệ

Hội thảo Quốc tế: “Lộ trình Chiến lược Khoa học, Công nghệ và Đổi mới cho Việt Nam”

Loại hình phiên dịch: Phiên dịch Hội thảo
Lĩnh vực: Khoa học – Công nghệ
Địa điểm: Phiên dịch khu vực Hà Nội
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của Phiên dịch Số 1

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học & Công nghệ (NISTPASS) đã phối hợp với Viện Chính sách Khoa học & Công nghệ Hàn Quốc (STEPI) vào ngày 29-30/05/2014. Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy việc triển khai Chiến lược phát triển Khoa học & Công nghệ giai đoạn 2011 – 2020 góp phần thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh.

Phiên Dịch Hội Thảo Khoa Học Công Nghệ

Thành viên tham dự Hội thảo đều là các chuyên gia đầu ngành về khoa học & công nghệ tới từ Hàn Quốc và Việt Nam. Xuyên suốt buổi Hội thảo là các bài phát biểu của các thành viên tham dự, báo cáo về các phương pháp xây dựng lộ trình chiến lược và kế hoạch hành động, cho thấy những sáng kiến mới cho phát triển và thực hiện chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới. Bên cạnh đó còn là các bài đánh giá khuôn khổ hoạt động sau năm 2015 cũng như tầm nhìn tới năm 2020 đã cho thấy tính cấp thiết của việc vạch ra chương trình hành động cụ thể, cơ chế định hướng cũng như thiết lập ưu tiên cho công nghệ xanh, việc phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính trong chương trình này.

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đều nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự, cùng trao đổi thảo luận về các vấn đề hiện nay của Việt Nam trong chiến lược khoa học, công nghệ và chia sẻ thêm các kinh nghiệm quý báu từ các chuyên gia trong ngành.

Phiên dịch Số 1 hân hạnh là đơn vị cung cấp giải pháp phiên dịch Tiếng Hàn – Việt; Anh – Việt chuyên ngành Khoa học – công nghệ trong Hội thảo này. Hội thảo đã được triển khai thành công tốt đẹp với những thông điệp được truyền tải chính xác và nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia tham dự hội thảo.

Leave a Reply