Phiên Dịch Hội Thảo Công Nghệ Thông Tin

Hội thảo Quốc tế: “Địa tin học phục vụ phát triển bền vững các vùng lãnh thổ” (Geoinformatics for regional sustainable development)

Loại hình phiên dịch: Phiên dịch Hội thảo
Lĩnh vực: Công nghệ – thông tin
Địa điểm: Phiên dịch khu vực TP. Hồ Chí Minh
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của Phiên dịch Số 1

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Môi trường Tài nguyên Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh với Hiệp hội Địa tin học Việt Nam – Nhật Bản (JVGC). Nội dung chính của buổi Hội thảo tập trung vào việc tiếp thu tạo dựng các mối quan hệ quốc tế để phát triển việc ứng dụng “Geoinformatics” vào thực tiễn Việt Nam.

Địa tin học phục vụ phát triển bền vững các vùng lãnh thổ

Thành viên tham dự buổi Hội thảo đều là các chuyên gia đến từ các đơn vị nghiên trong Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh: Phòng Geoinformatics (thuộc Viện Tài Nguyên Môi trường), Trung tâm Địa Tin học (thuộc Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh), và các chuyên gia của Hiệp hội Địa tin học Việt Nam – Nhật Bản (đến từ Thành phố Osaka, Nhật Bản).

Buổi hội thảo kết thúc tốt đẹp với việc mở ra cơ hội tiếp cận hợp tác đào tạo giữa ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh với Hiệp hội Địa tin học Việt Nam – Nhật Bản (JVGC) , đây là dịp để các chuyên gia trình độ cao tiếp cận với trình độ thế giới trong lĩnh vực địa tin học, tạo dựng mối quan hệ quốc tế để phát triển ứng dụng “Geoinformatics” vào thực tiễn Việt nam. Hội thảo còn kết hợp việc giới thiệu triển lãm và giao lưu giữa các đơn vị nghiên cứu trong Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phiên dịch Số 1 vinh dự là đơn vị cung cấp giải pháp phiên dịch chuyên ngành Công nghệ thông tin cho Hội thảo. Trong quá trình phiên dịch, đều đã được sự hỗ trợ tận tình của Trường ĐHQG Hồ Chí Minh từ việc chuẩn bị thông tin hội thảo cho tới phiên dịch trực tiếp trong hội thảo. Phiên dịch Số 1 đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo thông tin truyền tải trong buổi hội thảo là đầy đủ, chính xác và nhận được sự đánh giá rất cao từ phía các chuyên gia tham dự Hội thảo.

Leave a Reply