Category: Uncategorized

Phiên Dịch Tiếng Pháp Chuẩn, Chuyên Nghiệp

Mar 12 2015

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập đang ngày càng mở rộng, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có sự hợp tác mạnh mẽ với các quốc gia khác trong nhiều lĩnh vực: kinh tế, giáo dục, xây dựng, y  tế… trong đó phải kế tới quốc gia Pháp. Việt Nam và Pháp ngày càng có nhiều dự án đầu tư, hợp tác cùng phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong quá trình hợp tác, trao đổi đầu tư, rào cản ngôn ngữ là vấn đề hàng đầu. Do đó, nhu cầu phiên dịch tiếng Pháp đang trở thành nhu cầu thiết yếu trong các hoạt động trao đổi, đầu tư giữa các doanh nghiệp cũng như nhiều tổ chức kinh tế.

Read more ...

Phiên Dịch Tiếng Tây Ban Nha Chuẩn, Chuyên Nghiệp

Mar 11 2015

Bên cạnh Tiếng Anh, Tiếng Trung là hai ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới thì tiếng Tây Ban Nha cũng  là ngôn ngữ phổ biến thứ ba trên toàn thế giới với một cộng đồng lên đến hơn 200 người sử dụng như tiếng mẹ đẻ.

Read more ...

Changing the Logo

Jan 15 2013

There are two methods of changing the Fresco logo: either via the logo picker or by manual change and you can set Logo Picker to either RokGallery or the Media Manager.

Content Typography

Jan 15 2013

Typography is a fundamental part of a template to characterize your site content, such as a plethora of list formats and notice styles.

Fusion and Split Menu

Jan 15 2013

Two menu systems are integrated into Fresco, Mootools enhanced Dropdown FusionMenu & SplitMenu