Category: Phiên dịch Tiếng Ý

Phiên Dịch Tiếng Ý Và Nhưng Lầm Tưởng Không Tránh Khỏi

Mar 10 2015

Đối với bất kỳ công việc nào cũng đặt ra yêu cầu làm việc chính xác, hiệu quả, đúng thời hạn và có trách nhiệm. Khi bạn là một phiên dịch viên, nếu truyền đạt đúng ý nghĩa và nội dung của lời nói, thì đấy là điều hiển nhiên và công việc đòi hỏi bạn phải như thế. Có một số lầm tưởng khi phiên dịch tiếng Ý mà hầu hết mọi phiên dịch viên hay mắc phải mà bạn cần phải tránh:

Read more ...

Yêu Cầu Bắt Buộc Khi Dịch Tham Gia Phiên Dịch Tiếng Ý

Mar 10 2015

Tiếng Ý hay Italia (italiano) là ngôn ngữ thuộc nhóm Rôman được sử dụng bởi khoảng 70 triệu người trên thế giới. Trong nhóm Rôman, tiếng Ý là tiếng gần tiếng Latinh nhất và giống như các ngôn ngữ khác trong nhóm, có sử dụng nhiều trọng âm cho việc phát âm. Chính vì thế, đây là một thứ tiếng đòi hỏi ở người phiên dịch có một sức khỏe tốt để bật âm và luyến lấy đúng âm điệu của ngôn ngữ này.

Read more ...

Phiên Dịch Tiếng Ý Chuẩn, Chuyên Nghiệp

Mar 10 2015

Phiên dịch Số1 là một thương hiệu được khách hàng biết đến như là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Ý không chỉ tại Việt Nam mà còn cả ở Italia. Bên cạnh dịch vụ phiên dịch, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành: kinh tế, kỹ thuật, pháp luật, y tế, sách báo, tạp chí, quyết định, giấy tờ cá nhân…

Read more ...