Category: Phiên dịch Tiếng Thái

Bí Quyết Để Trở Thành Phiên Dịch Viên Tiếng Thái Giỏi

Mar 12 2015

Trở thành phiên dịch viên Tiếng Thái giỏi không chỉ đòi hỏi người phiên dịch thông thạo ngôn ngữ mà còn cần có những phương pháp phù hợp trong học và rèn luyện. Dưới đây là một số bí quyết mà bạn có thể tham khảo:

Read more ...

Tố Chất Cần Có Của Phiên Dịch Viên Tiếng Thái Chuyên Nghiệp

Mar 12 2015

Nhiều người vẫn nghĩ rằng cứ học và biết ngoại ngữ là có thể làm phiên dịch. Nhưng thực tế không phải vậy, không phải cứ ai biết ngoại ngữ là có thể làm được phiên dịch. Để trở thành một phiên dịch viên Tiếng Thái Lan chuyên nghiệp, người phiên dịch cần hội tụ nhiều tố chất cần thiết như: Có kiến thức vững chắc về ngôn ngữ Thái, hiểu biết sâu rộng về văn hóa Thái Lan, kỹ thuật dịch, có sức khỏe và đạo đức tốt…. Dưới đây là một số tố chất người phiên dịch cần có:

Read more ...

Phiên Dịch Tiếng Thái Chuẩn, Chuyên Nghiệp

Mar 12 2015

Mối quan hệ ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Thái Lan trong khi vực Đông Nam Á ngày càng được tăng cường và không ngừng phát triển. Theo đó, phiên dịch tiếng Thái Lan cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nhiều cá nhân, tổ chức khi muốn hợp tác, trao đổi với các đối tác đến từ Thái Lan. 

Read more ...