Category: Phiên dịch Tiếng Tây Ban Nha

Học Tiếng Tây Ban Nha Thế Nào Để Phiên Dịch Tốt?

Mar 11 2015

Tiếng Tây Nha là một ngôn ngữ đặc trưng cho âm điệu, luyến láy. Ngữ âm là một phần vô cùng quan trọng góp phần vào thành công của chất lượng phiên dịch. Mà trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay, giao tiếp là chìa khóa của thành công, phiên dịch viên chính là cầu nối giữa các bên tham gia đàm thoại, là người trung gian truyền đạt những ý tưởng, thái độ giữa các bên. Giao tiếp có thành công hay không, các bên có thể hiểu nhau trọn vẹn hay không… tất cả phụ thuộc vào người thông dịch. Hiện nay ở Việt Nam, Tây Ban Nha vẫn còn là một ngôn ngữ khá mới mẻ, và nhu cầu đang dần được tăng cao.

Read more ...

Sai Lầm Của Phiên Dịch Viên Tiếng Tây Ban Nha Mới Vào Nghề

Mar 11 2015

Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến thứ ba trên thế giới chỉ sau tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, với một cộng đồng lên đến hơn 400 triệu người sử dụng tiếng Tây Ban như tiếng mẹ đẻ của mình. Đây là một ngôn ngữ tương đối phức tạp về mặt ngữ âm, mà đó lại là yếu tố đóng góp một vai trò vô cùng quan trọng vào sự thành công của một buổi phiên dịch, nhất là đối với những phiên dịch viên mới vào nghề.

Read more ...

Phiên Dịch Tiếng Tây Ban Nha Chuẩn, Chuyên Nghiệp

Mar 11 2015

Bên cạnh Tiếng Anh, Tiếng Trung là hai ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi trên thế giới thì tiếng Tây Ban Nha cũng  là ngôn ngữ phổ biến thứ ba trên toàn thế giới với một cộng đồng lên đến hơn 200 người sử dụng như tiếng mẹ đẻ.

Read more ...