Category: Phiên dịch Tiếng Ả rập

Sự Khác Nhau Về Biên Phiên Dịch Tiếng Ả rập

Mar 12 2015

Hai phân ngành chính trong những ngành nghề sử dụng trực tiếp ngôn ngữ là biên và phiên dịch. Giữa hai loại hình này có những điểm khác nhau nhất định, tùy theo từng loại hình ngôn ngữ. Tiếng Ả Rập là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới, với một cộng đồng hơn 200 triệu người sử dụng nó như tiếng mẹ đẻ.

Read more ...

Yếu Tố Để Một Buổi Phiên Dịch Tiếng Ả Rập Thành Công

Mar 11 2015

Một buổi phiên dịch tiếng Ả Rập thành công chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố, mà yếu tố quan trọng nhất chính là người phiên dịch. Khả năng và kỹ năng của phiên dịch viên sẽ quyết định đến chất lượng của buổi phiên dịch. Một buổi phiên dịch thành công là dù thông qua một bước trung gian là người phiên dịch, các bên đối tác vẫn có thể hiểu và giao tiếp trọn vẹn với nhau. Vậy để có được kết quả đó, ta cần có những yếu tố nào?

Read more ...

Phiên Dịch Tiếng Ả rập Chuẩn, Chuyên Nghiệp

Mar 11 2015

Hiện nay, tại Việt Nam, Ả Rập là một ngôn ngữ khá mới. Tuy vậy, quan hệ hợp tác kinh tế, giáo dục giữa Ả Rập và Việt Nam ngày càng phát triển, đòi hỏi nhu cầu biên dịch và phiên dịch, đặc biệt là phiên dịch viên cho những buổi tọa đàm, hội thảo, dự án kinh tế kinh tế lớn mang tầm quốc gia, chiến lược. Do quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Ả Rập mới ở những bước đầu, nên yếu tố hiệu quả trong giao tiếp lại càng nên được chú trọng đặc biệt, để từ đó, các bên có thể lắng nghe và thấu hiểu nhau một cách trọn vẹn, đạt được những thỏa thuận, hợp đồng… thành công.

Read more ...